Apraksts

ALCOQUANT® 6020 PLUS IR MŪSDIENĪGS ELPAS ANALIZATORS, LAI NOTEIKTU ALKOHOLA KONCENTRĀCIJU IZELPĀ.

IERĪCI IEBŪVĒTAS JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS, LAI NOVIRSTU KĻŪDAINUS MĒRĪJUMUS UN NODROŠINĀTU MAKSIMĀLU MĒRĪJUMU PRECIZITĀTI. LAI TO VEIKTU, ŠĀDAS FUNKCIJAS UN SASTĀVDAĻAS IR PASTĀVĪGI KONTROLĒTAS.

  • IERĪCES TEMPERATŪRA
  • PARAUGU SAVĀKŠANA
  • SIGNĀLA ĢENERATORS
  • BATERIJA
  • ALKOHOLA SENSORS
  • IEKŠĒJĀ ATMIŅA
  • KALIBRĒŠANAS INTERVĀLI
  • SIGNĀLLAMPIŅAS
  • SIGNĀLA ĢENERATORS

TOS PĀRBAUDA PIRMS MĒRĪŠANAS AR IEBŪVĒTO MIKROKONTROLERA BLOKA PALĪDZĪBU UN SAISTĪTO ANALĪZES PROGRAMMATŪRU.

ALCOQUANT® 6020 PLUS IR SPECIFISKS ELEKTROĶĪMISKAIS SENSORS, KAS REAĢĒ TIKAI UZ ALKOHOLU.

ŠĪ SENSORA UNIKĀLĀ ĪPAŠĪBA IR TĀ SPECIFISKĀ REAKCIJA UZ ALKOHOLU, KĀ ARĪ ILGSTOŠĀ STABILITĀTE, KO NODROŠINA SEŠU MĒNEŠU KALIBRĒŠANAS INTERVĀLS. CITU VIELU, KAS VARĒTU BŪT IZELPĀ, PIEMĒRAM, ACETONS, EIKALIPTOLS, OGLEKĻA DIOKSĪDS, OGLEKĻA MONOKSĪDS (SMĒĶĒTAJIEM) U. C., IETEKME IR NENOZĪMĪGA IZMANTOTĀ ELEKTROĶĪMISKĀ MĒRĪJUMU PRINCIPA DĒĻ.

MAKSIMĀLI PRECĪZA PARAUGA SAVĀKŠANAS SISTĒMA ĻAUJ IZMANTOT ĪSUS MĒRĪŠANAS INTERVĀLUS, TĀDĒĻ GAIDĪŠANAS PERIODI STARP MĒRĪJUMIEM IR ĻOTI ĪSI. JAUNĀ, UZLABOTĀ ETANOLA SENSORA E 100 IZMANTOŠANA UN MODERNĀ PARAUGA SAVĀKŠANAS SISTĒMA GARANTI AUGSTU MĒRĪJUMU REZULTĀTU ATKĀRTOJAMĪBAS PAKĀPI.

KAMĒR PERSONA TAJĀ ELPO, IERĪCE KONTROLI UN NOSAKA IZELPOTĀ GAISA DAUDZUMU. TAS NODROŠINA, KA SENSORS UZTVER TIKAI DZIĻO PLAUŠU GAISU, KAS PAREIZI ATSPOGUĻO ALKOHOLA SATURU ASINĪS.

CITA ĪPAŠA ALCOQUANT® 6020 PLUS IEZĪME IR ĪSAIS LAIKA PERIODS, KAS NEPIECIEŠAMS, LAI SAGATAVOTU TO LIETOŠANAI.

VIEGLI SAPROTAMO ALCOQUANT® 6020 PLUS DARBĪBU KONTROLI NO IZVĒLNES AR TRĪS TAUSTIŅU PALĪDZĪBU. VISI RĀDĪJUMI, IERĪCES STĀVOKLIS UN KĻŪDU PAZIŅOJUMI PARĀDĀS IZGAISMOTĀ GRAFISKĀ EKRĀNĀ SAPROTAMA TEKSTA FORMA. TĀDĒJĀDI IERĪCE PASKAIDRO DARBĪBAS POSMUS, UN TAS SAVUKĀRT NOZĪMI, KA LIETOTĀJS IR INFORMĒTS PAR IERĪCES PAŠREIZĒJO STĀVOKLI VISĀ LIETOŠANAS LAIKĀ. TAS ATBRĪVO NO NEPIECIEŠAMĪBAS SKATĪTIES UN MEKLĒT ATBILSTOŠOS KĻŪDU KODUS LIETOŠANAS PAMĀCĪBĀ.

IERĪCE IR APRĪKOTA AR INFORMĀCIJAS ATMIŅU UN AR PERSONĀLĀ DATORA SERIĀLO SASKARNI. TAS PADARA IESPĒJAMU DRUKĀŠANU UN MĒRĪJUMU PĀRRAIDI, KO VAR ARĪ VĒLA STATISTISKI ANALIZĒT. PERSONĀLĀ DATORA SASKARNE ĻAUJ ARĪ LIETOTĀJAM VEIKT PILNU APKOPI, KALIBRĒŠANU UN IERĪCES NOREGULĒJUMUS AR PIEMĒROTU PERSONĀLĀ DATORA PROGRAMMATŪRU. LIELAIS INFORMĀCIJAS APJOMS IR ĻOTI VIENKĀRŠI SAGRUPĒTS UN PAROCĪGS LIETOŠANAI.

ALCOQUANT® 6020 PLUS IR IZSTRĀDĀTS ĀTRAI UN PRECĪZAI ALKOHOLA KONCENTRĀCIJAS NOTEIKŠANAI IZELPĀ. IERĪCE IR LIELISKI PIEMĒROTA IZMANTOŠANAI PERSONĀM, KAS IR PIE SAMAŅAS VAI ATRODAS BEZSAMAŅĀ VAI BEZPALĪDZĪGĀ STĀVOKLĪ, NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS GADĪJUMĀ, ATKARĪBAS KLĪNIKĀS UN ALKOHOLIĶU ĀRSTĒŠANAS CENTROS, SLIMNĪCĀS UN REHABILITĀCIJAS CENTROS. TĀ IR ARĪ IDEĀLI PIEMĒROTA POLICIJAS IKDIENAS PĀRBAUDĒM. IERĪCEI IR KOMPAKTA KONSTRUKCIJA, TĀDĒĻ TO VAR VIEGLI TRANSPORTĒT PATRUĻAS TRANSPORTLĪDZEKĻOS.

error: Tiesības ir aizsargātas!